Strategia GUMed 2019-2025

StartStrategia GUMed 2019-2025

Szanowni Państwo,

społeczność Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego po raz kolejny staje przed poważnym wyzwaniem – przyjęciem Strategii Uczelni na lata 2019-2025. Jest ona wynikiem pracy grona ekspertów zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych; mam nadzieję, że będzie drogowskazem naszych działań na najbliższe lata. Zgodnie z założoną wizją i misją “Nowoczesna edukacja i badania dla zdrowia i rozwoju medycyny” chcemy zintensyfikować działania, by na gruncie krajowym i międzynarodowym Gdański Uniwersytet Medyczny wzmocnił pozycję uczelni badawczej w oparciu o ważne dla nas wartości, takie jak: humanizm, profesjonalizm, proaktywność, partnerstwo i dobro wspólne. Naszą ambicją jest, by GUMed był nie tylko rozpoznawalnym uniwersytetem medycznym, ale również sprawnie działającą organizacją, stwarzającą możliwie najlepsze warunki rozwoju studentów, doktorantów i pracowników każdego szczebla. Jestem głęboko przekonany, że dzięki wdrożeniu celów strategicznych i operacyjnych w obszarze kształcenia, działalności naukowej, klinicznej oraz organizacji na lata 2019-2025 Gdański Uniwersytet Medyczny stanie się jeszcze sprawniej działającą instytucją, inspirującą i motywującą swoich pracowników, studentów i doktorantów do dalszego rozwoju.

Opracowanie nowej strategii ma ogromne znaczenie dla przyszłości naszej Uczelni, dlatego zapraszam wszystkich Państwa do rozmów o jej kształcie. Będę wdzięczny za wszelkie głosy w tej sprawie, także krytyczne.

prof. dr hab. Marcin Gruchała,

Rektor GUMed

Materiały dostępne są w Extranecie.

Plakat (408 KB)